ആഗോള വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ UN ജോലികൾ

ആഗോള വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ UN ജോലികൾ

പലരും ചോദിക്കുന്നു, ശശി തരൂറും മുരളി തുമ്മാരുകുടിയുമൊക്കെ UN എന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ ഭാഗമായവരല്ലോ; അവരെ പോലെ ഒരു UN ജോലിക്ക് എന്താണ് വഴി..

ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ എന്നത് ഒറ്റ സ്ഥാപനമല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു മുൻപേയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ സംഘടന തൊട്ട് ഐക്യരാഷ്ട്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരെ അമ്പതിലധികം സ്ഥാപനങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ എന്ന വടവൃക്ഷം. എന്നാൽ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വരുന്ന ഒഴിവുകളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് നിയമനം നടത്തുവാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യു.പി.എസ്.സി./PSC പോലൊരു സംവിധാനം നിലവിലില്ല. അതിനാൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ജോലി വേണമെന്നുള്ളവർ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയെല്ലാം വെബ് സൈറ്റിലും പത്രമാസികകളിലും ഉള്ള കരിയർ കോളങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതു ക്രോഡീകരിക്കുന്ന പല വെബ് സൈറ്റുകൾ ലഭ്യമാണെങ്കിലും അവ അനദ്യോഗികമാണ്. അങ്ങനൊരു വെബ് സൈറ്റ് ആണിത്(//unjobs.org).

യുദ്ധം മുതൽ സമാധാനം വരെ, ദുരന്തം മുതൽ ആരോഗ്യ പരിപാലനം വരെ, പോസ്റ്റൽ സർവീസ് തൊട്ടു ശൂന്യാകാശം വരെ ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലോകത്തെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഉന്നത പരിശീലനം ലഭിച്ചവർക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭക്ക് ലോകത്താകമാനം 193 അംഗരാജ്യങ്ങളുണ്ട്. അവിടങ്ങളിലെ ഓരോ പൗരനും UNലെ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്, അവരതു ചെയ്തു കൊണ്ടുമിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ ജോലി കിട്ടുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഭാഗ്യമൊത്ത് വരുന്നവന് അത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും.

ലോകത്ത് രണ്ടോ അതിലധികമോ സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാത്ത യു.എൻ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നുണ്ട്. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ ഏതു ജോലിക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് മുൻഗണനയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ UN ജോലികളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം.

ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ ജോലി പല ഗ്രേഡിൽ പല തരത്തിലുണ്ട്. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് P ജോലികളും, ഓഫീസ് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് G ജോലികളുമാണ് ലഭിക്കുക. ജോലികളിൽതന്നെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ അപേക്ഷിക്കാവുന്നവ (P2) മുതൽ 15 വർഷം പരിചയം വേണ്ട P5 വരെയുണ്ട്. G ജോലികളിലും ഇത്തരം തരംതിരിവുണ്ട്.

എല്ലാത്തരം ജോലികളിലും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതും താല്ക്കാലികമായിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട്. സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ജോലികൾ മിക്കവാറും അതാത് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൂടിയാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകുന്നത്. താൽക്കാലിക ജോലികൾ അങ്ങിനെയല്ല. പുതിയതായി ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയവരെ ‘യംഗ് പ്രൊഫഷണൽ’ ആയി തരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനവുമുണ്ട് യു.എന്നിൽ.

എല്ലാ വർഷവും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട്. എന്നാൽ, എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ രാജ്യത്തുനിന്നുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരമില്ല. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭക്കകത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താനായി പലപ്പോഴും കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ മാത്രമേ പരിഗണിക്കാറുള്ളൂ.
അതുകൊണ്ട് ഓരോ വർഷവും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം (https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE&lang=en-US) സൈറ്റ് വഴി കൂടുതലറിയാം.

ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ മിക്കവാറും ഓഫീസുകളിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകളും ഉണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിന് പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാനും അന്താരാഷ്ട്രമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാനുമുള്ള അവസരമാണിത്. പക്ഷെ ഇതിന് ശമ്പളം ലഭിക്കില്ല. (https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=ip).

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭക്ക് ആസ്ഥാനമായ ന്യൂയോർക്ക്, പിന്നെ ജനീവ, വിയന്ന, പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങളായ ബാങ്കോക്ക്, പനാമ, ബഹറൈൻ, നെയ്റോബി എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിയ ഓഫീസുകളുണ്ട്. കൂടാതെ, ലോകത്തെ മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങളിൽ ആ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാദേശിക ഓഫീസുകളുമുണ്ട്. ഇവിടെങ്ങളിലെല്ലാം ജോലിസാധ്യതകളുമുണ്ട്. സംഘർഷ പ്രദേശമായ സിറിയയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരേക്കാൾ കൂടുതലാളുകൾ സമാധാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ സ്വിറ്റ്സർലാന്റിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ഓരോ രാജ്യത്തെ ഓഫീസിലും ആ രാജ്യത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നാഷണൽ സ്റ്റാഫ് എന്ന പേരിൽ നിയമനമുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമനങ്ങളേക്കാൾ ശമ്പളം കുറവാണെങ്കിലും രാജ്യത്തെ ശരാശരി ശമ്പളത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും ഇത്. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ മറ്റെല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഒരു രാജ്യത്തെ ആളുകൾക്കു മാത്രം അപേക്ഷിക്കാവുന്നതുകൊണ്ട് മത്സരം കുറവായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ കുറച്ചുനാളെങ്കിലും സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നുള്ളവർക്കു വേണ്ടി ഒരു ‘ഐക്യരാഷ്ട്ര വാളണ്ടിയർ സർവീസ്’ ഉണ്ട്. ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തേക്ക് ചെറിയ ഒരു അലവൻസോടു കൂടി ഈ ജോലി ചെയ്യാം. ജോലി വളരെ മികച്ചതാണെങ്കിലും ശമ്പളം കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അപേക്ഷകരും കുറവാണ്. അപേക്ഷിക്കാൻ
(https://www.unv.org).

ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലെ അവസാനത്തെ തരം ജോലിസാധ്യത കൺസൾട്ടൻ്റായിട്ടാണ്. ഓരോ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് കൺസൾട്ടന്റുമാരെയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. എന്നാലിത് ദിവസക്കൂലിയുള്ള താൽക്കാലികമായ ജോലിയാണ്.
എങ്കിലും മികച്ച വരുമാനം, വ്യത്യസ്തമായ ജോലി, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്നിങ്ങനെ കണ്ട് ഇതും നല്ലൊരു തൊഴിലവസരമായി ആൾക്കാർ കാണുന്നു.

ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ പോലെ തന്നെ ലോകത്ത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സർക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ട്
(റെഡ് ക്രോസ്സ്, അതിരുകളില്ലാത്ത ഡോക്ടർമാർ //www.msf.org, എന്നിങ്ങനെ). ഇവരെല്ലാം ഹെഡ് ക്വാർട്ടറിലും ഫീൽഡിലും യു എന്നും ആയി ചേർന്നാണ് പലപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നു ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലേക്ക് പടിപടിയായി എത്താൻ അവസരങ്ങളുണ്ട്.

ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ ജോലിക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് https://inspira.un.org/എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ പോയി ബയോഡാറ്റ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചും സമയമെടുത്തും ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണിത്. ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിരിക്കണമെങ്കിലും സ്വന്തം കഴിവുകളേയോ നേട്ടങ്ങളേയോ കുറച്ചു കാണിക്കേണ്ടതില്ല. അതിനുശേഷം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പറ്റിയ ജോലി, അത് കൺസൾട്ടന്റ് തൊട്ട് സ്ഥിരം ജോലി പോലെ എന്തും ആകാം, അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക.

യു.പി.എസ്.സി. പോലെ ഒരു സംവിധാനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അപേക്ഷകരെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനമില്ലാത്തതിനാൽ അയച്ച അപേക്ഷകൾ തള്ളിപ്പോയതുകൊണ്ട് നിരാശരായി വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കാതിരിക്കരുത്. 193 രാജ്യങ്ങളിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക.
ലോക ബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലും മിക്കവാറും ഇതുപോലെ ഒക്കെയാണ്.
യംഗ് പ്രൊഫഷണൽ, നാഷണൽ സ്റ്റാഫ്, കൺസൽട്ടന്റ് ഒക്കെ. അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്
(//web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,pagePK:8454306~theSitePK:8453353,00.html).

ലോക ബാങ്കിനും ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭക്കും പല പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളുമുണ്ട് (ഐക്യരാഷ്ട്ര സർവകലാശാല https://unu.edu),
വേൾഡ് ബാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട് (https://olc.worldbank.org),
(UN Institute for Training and Research), UN Institute for Training and Research //www.unitar.org). ഇതിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യു.എൻ. ജോലികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവസരം, മറ്റു രാജ്യക്കാരുമായുള്ള പരിചയം, ഭാഷകൾ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഒക്കെ തരപ്പെടുത്താം, അത് മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര ജോലികൾ തേടുന്നതിന് സഹായകമാകും.

യങ്ങ് പ്രൊഫഷണല്‍സ് പ്രോഗ്രാം (YPP) വഴി വിവിധ യു എൻ ജോലികളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള റൂട്ടിനെ വിശദമായി അറിയാം. ഇത് വർഷം തോറുമുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വഴിയാണ് നടത്തുക. ഇന്ത്യന്‍ സിവില്‍ സർവ്വീസിനേക്കാളും വെല്ലുവിളികള്‍ നിറഞ്ഞതാണ് യു എൻ സർവ്വീസ്. സാധാരണ ഘടനയിലല്ല ഈ പരീക്ഷ നടക്കുക. അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങള്‍, പഠന നിലവാരം എന്നിവ ഈ പരീക്ഷയില്‍ നില നിർത്തി വരുന്നുണ്ട്. മിക്ക വർഷങ്ങളിലും ഡിസംബറിലാണ് ഈ പരീക്ഷ നടക്കുക.

യോഗ്യതയെന്ത് ?

ഡിഗ്രിയാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. എങ്കിലും ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. 32 വയസ്സാണ് പ്രായ പരിധി. യങ്ങ് പ്രൊഫഷണല്‍സ് പ്രോഗ്രാം (YPP)- ല്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഏതെങ്കിലും UN അംഗരാജ്യത്തിന്‍റെ പൗരത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പരീക്ഷാ രീതി

മറ്റു സിവില്‍ സർവ്വീസ് പരീക്ഷകളില്‍ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് YPP പരീക്ഷാ രീതി. രണ്ട് പേപ്പറുകള്‍ നാലര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എഴുതി തീർക്കണം. ഒബ്ജക്ടീവ് ചോദ്യങ്ങള്‍, വിവരണാത്മക ചോദ്യങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങള്‍ കാണും.
ഇംഗ്ലീഷിലോ ഫ്രഞ്ചിലോ മാത്രമേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവുകയുള്ളു.
ഇതില്‍ ഒന്നാമത്തെ പേപ്പർ ജനറല്‍ പേപ്പർ ആയിരിക്കും.

യു എന്‍ കാഴ്ചപ്പാടില്‍ നിന്ന് കൊണ്ട് അന്തർദേശീയ തലത്തിലുള്ള പൊതു അറിവ് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഈ പേപ്പർ ചെയ്യുക.
ഇത് കൂടാതെ സംഗ്രഹിച്ചെഴുതുക, ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ അധികരിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക എന്നിവയും ഉണ്ടാവും. യു എന്‍ ഘടന, ഇടപെടുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങള്‍, യു എൻ നേതൃത്വത്തില്‍ രൂപപ്പെടുന്ന ഉടമ്പടികള്‍, അടുത്ത കാലത്തായി യു എൻ ഇടപെട്ട വിഷയങ്ങള്‍, സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ പുറത്തിറക്കുന്ന വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകള്‍ എന്നിവയും പരീക്ഷക്കായി, പഠിക്കണം.

രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ ഏത് വിഷയത്തിലേക്കാണോ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പ്രത്യേക പേപ്പർ ഉണ്ടാകും. ഇവ ഒരു സാധാരണ വിവരണാത്മക പരീക്ഷ പോലെയല്ല, കണക്കുകളും ഡേറ്റകളും നിരത്തിയാണ് ചോദ്യം വരിക. യഥാർത്ഥ സാഹചര്യങ്ങള്‍ കേസ് സ്റ്റഡികള്‍ എന്നിവയും കാണും. ഈ പരീക്ഷക്ക് യു എന്നിന്‍റെ ഏത് ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളിലും ഉത്തരം എഴുതാം. ഇതില്‍ത്തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയും അവലംബിക്കാറുണ്ട്. ചില ഭാഗങ്ങള്‍ ജയിച്ചാല്‍ മാത്രമേ മറ്റു ഭാഗങ്ങള്‍ എഴുതുവാനും മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുവാനും അനുവദിക്കൂ. ഇത് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങള്‍ ആണെന്ന് പരീക്ഷക്ക് തൊട്ട് മുന്‍പ് മാത്രമേ അറിയുവാനും സാധിക്കൂ.

ഇവ ജയിച്ച് കഴിഞ്ഞാല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ നേരിട്ടുള്ള ഇന്‍റർവ്യുവിന് വിളിക്കും. താമസവും ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റടക്കമുള്ള ചിലവുകളും യു എൻ തന്നെ വഹിക്കും. ചില ജോലികളില്‍ ഒരു ടെലിഫോണിക് ഇന്‍റർവ്യു കൂടിയുണ്ടാവും.

 • ഭരണ വിഭാഗം
 • ഫിനാന്‍സ് വിഭാഗം
 • നിയമ വിഭാഗം
 • പൊതു വിവര വിഭാഗം
 • സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

എന്നിവയൊക്കെയാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്ന മേഖലകള്‍.
ഈ മേഖലകള്‍ എല്ലാ വർഷവും മാറി വരും. ഇവയില്‍ ഓരോ വിഷയത്തിലും അപേക്ഷിക്കേണ്ട സമയവും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് ഒഴികെയുള്ള യു എന്നിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും മറ്റ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷകള്‍, പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രഞ്ച് അറിയാവുന്നത് ഇന്‍റർവ്യുവില്‍ സഹായിക്കും. ഇന്ത്യന്‍ സിവില്‍ സർവ്വീസില്‍ കിട്ടുന്നതിനേക്കാള്‍ നാല്, അഞ്ച് മടങ്ങായിരിക്കും ശമ്പളം.

യു എൻ മോഡലില്‍ ഏഷ്യന്‍ വികസന ബാങ്കും യങ്ങ് പ്രൊഫഷണല്‍സ് പ്രോഗ്രാം (YPP) നടത്തുന്നു എന്ന് മുകളിൽ പറഞ്ഞല്ലോ. ആദ്യത്തെ 2 വർഷത്തെ നിയമനത്തിന് ശേഷം പിന്നീടുള്ള നിയമനം പ്രകടനത്തെ (Job Perfomance) ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും.

പരീക്ഷക്ക് പഠിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങള്‍:

 • United Nations work in general; resolutions and decisions adopted by Security Council and General Assembly
 • Refuges
  Human rights questions
 • Racial discrimination and debate around genocide
 • Environment/Energy/Natural resources
 • Outer Space questions
 • Laws of the sea
 • World Economic Development
 • Disarmament
 • Nuclear Arms/Power
 • Peace keeping/Peace making
 • Technological Development
 • Hunger, Malnutrition and Political Questions
 • Academic journals on political subject matters (eg. Foreign Affairs)
 • Transactional Corporations
 • Human Settlements
 • Immigration
 • AIDS
 • Role of international organizations and civil society in development

YPP റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് പരീക്ഷക്ക് മുന്‍ വർഷങ്ങളില്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ ചിലത്

What is the principal judicial organ of the United Nations?
Describe its role in the Organization.

The United Nations has monitored several elections. Describe and discuss recent examples?

Identify four major responsibilities and/or functions of the Security Council. Give an example of actions taken by the Security Council for each responsibility or function mentioned?

Define and Compare the following types of international instruments?

 • Declarations
 • Conventions
 • Pacts
 • Resolutions of United Nations’ organs

Explain briefly the importance of the ” non aligned movement” in today’s international relations?

Explain the terms “vertical proliferation” and “horizontal proliferation” which often appear in discussions on disarmament.?

Several nations are thought to be attempting to develop nuclear weapons. What measures can the United Nations take to forestall such a development ?

Briefly discus why there is a current debate on the restructuring of the composition of the Security Council ?

It has been said that a nuclear conflict has been avoided so far because of the balance of nuclear armament. Discus this statement.
What other options exist to achieve the maintenance of peace and security ?

Describe the political implications of the implementation of the new international economic order requested by developing countries ?

One of the responsibilities of the “Good offices of the Security General ” is to enhance the peace making capabilities of the UN. Discus in the light of recent developments how successful the UN has been in this area ?

ഈ രീതിയിലാണ് ചോദ്യങ്ങള്‍ വരിക.

ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലെ ജോലി ഏറെ ആകർഷകത്വം ഉള്ളതാണെങ്കിലും അതിന്റേതായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക. ആസ്വദിച്ച് അധ്വാനിക്കുന്നവന് നല്ലൊരു കരിയർ മേഖലയാണ് UN തുറന്ന് തരുന്നത്.

✍️©️ മുജീബുല്ല KM
സിജി ഇൻ്റർനാഷനൽ കരിയർ ടീം