കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാല കേരള പോലീസ് അക്കാദമി യുടെ സഹകരണത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന എം.എസ്.സി ഫോറൻസിക് സയൻസ് കോഴ്സിൽ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

കേരള പോലീസ് അക്കാദമി സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ (5), ഭിന്നശേഷി (1), ഇ ഡബ്ലിയു എസ് (2), ട്രാൻസ്ജെൻഡർ (2) വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവര ണം ചെയ്തിട്ടുള്ളവ കൂടാതെ 15 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് പ്രവേശനം നടത്തുക. ആകെ 25 സീറ്റ് (15 ജനറലും 10 സൂപ്പർ ന്യൂമറിയും) രണ്ടു വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള കോഴ്സിന് നാല് സെമസ്റ്ററു കളാണുള്ളത്.

യോഗ്യത:

അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് 55% ൽ കുറയാത്ത മാർക്ക്/ഗ്രേഡോടെ ബി.എസ് സി/ബി.വോക് ഫോറൻസിക് സയൻസ്, ബി.വോക് അപ്ലൈഡ് മൈക്രോ ബയോളജി & ഫോറൻസിക് സയൻസ്, ബിഎസ്സി സുവോളജി/ബോട്ടണി/കെമിസ്ട്രി/ഫിസിക്സ്/മൈക്രോബയോളജി/മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി/ബയോകെമിസ്ട്രി/മെഡിക്കൽ ബയോടെക്നോളജി/ബയോടെക്നോളജി/ജനറ്റിക്സ്/കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി , ബി.ടെക്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, ബി.സി.എ. ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. സംവരണവിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവർക്ക് നിയമാനുസൃ ത ഇളവ് ലഭിക്കും.

അപേക്ഷാഫീസ്:

ജനറൽ, ഒ.ബി.സി. വിഭാഗത്തിലുള്ള വർക്ക് 1100 രൂപയും കേരള എസ്.സി/എസ്.ടി. വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവർക്ക് 500 രൂപയുമാണ്. നിലവിൽ കുസാറ്റിലെ മറ്റു പി.ജി. കോഴ്സുകൾക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കും പുതിയ കോഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കാം.

അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 26 ആണ്.

വിശദ വിവരങ്ങളും അപേക്ഷാ ഫോമും കുസാറ്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റായ www.cusat.ac.in ലൂടെ https://admissions.cusat.ac.in/forensic/ ൽ ലഭ്യമാണ്.

സിജി ഇൻ്റർനാഷനൽ കരിയർ R&D ടീം

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *